Registrering

En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.

Når fødsel sker på et hospital

Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i sognet. Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således registreret. Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring”.
Når myndighederne modtager omsorgs- og ansvarserklæringen inden 14 dage efter fødselen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn. 
Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur.
Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor. 

Ved hjemmefødsel:

Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur.
Forinden skal du dog ringe til sognet og få lavet et personnummer på barnet. Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor.

Formularen kan også hentes og sendes på www.personregistrering.dk med digital signatur.

Ved navngivning
Forældre, som ønsker deres barn navngivet uden dåb, skal henvende sig til personregisterføreren, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

Navngivning til anerkendt trossamfund
Hvis en af forældrene tilhører et anerkendt trossamfund, og barnet bor i et område, hvor trossamfundet har en anerkendt præst, kan barnet blive navngivet ved anmeldelse til de ministerialbøger, som denne præst fører.
Ved meddelelsen om barnets navn skal der anvendes en blanket, som kan findes og kan udfyldes på personregistrering.dk
Barnets navn bliver registreret i CPR. Når barnets navn er registreret, bliver der udstedt en fødsels- og navneattest til barnet.
Det er ikke nødvendigt at møde personligt op, når et barn skal navngives uden dåb. Blanketten med meddelelse om barnets navn kan sendes pr. post, og forældrene vil så få tilsendt barnets fødsels- og navneattest.

Et barn, som er blevet navngivet uden dåb, kan godt senere blive døbt.

Ved navneændring
Ønsker man navneændring, findes formularen på www.personregistrering.dk
Prisen er 470 kr, og der betales på posthuset eller ligende, kviteringen vedhæftes formularen og afleveres til sognepæsten.
De 470 kr er prisen for alle navneændringer.
Er der flere i samme hustand, der skal have ændret navn, er det 460 kr for hustanden.
Navneændringer i forbindelse med vielser er gratis, så længe der er tale om antagelsen af ægtefælles navn.
Hver opmærksom på at hvis navneændringen ikke er pga. ægteskab, koster det 175 kr at få nyt sygesikringsbevis “her kan du bestille nyt sygesikringsbevis”.