Konfirmation

2022:
Søndag den 1. maj
Kl. 10.30 Konfirmation af K-klassen i Flade Kirke. 
Kl. 12.00 Konfirmation af Heldagsskolen i Flade Kirke 

Lørdag den 7. maj
Kl. 10.30 Konfirmation af konfirmander fra Gærum i Gærum Kirke 

Ved spørgsmål til den enkelte årlige konfirmation, kan du rette henvendelse til præsten.

Konfirmationsforbedelse

Konfirmander undervises af sognepræst Lene. Undervisningen foregår i konfirmandstuen i Flade præstegård.

Eleverne deltager i undervisningen og skal også deltage ved et antal gudstjenester og arrangementer i løbet af året.

Der vil blive lavet hyggelige og spændende arrangementer for konfirmanderne.