Det Sker

Kyndelmisse i Gærum

Onsdag den 2. februar 2022 kl. 16.00

Jesus bliver vist frem.
Selvom der ikke står noget i Bibelen om kyndelmisse, markerer dagen, at Jesus som spæd blev vist frem for Gud i templet. Kyndelmisse ligger 40 dage efter jul. Ifølge Moseloven var kvinder nemlig urene indtil 40 dage efter, de havde født. Først derefter kunne de komme i templet med deres barn og blive renset, og det fortæller Lukasevangeliet, at Maria gjorde. Derfor kaldes dagen også Mariæ renselsesdag. 

Lysfest
Kyndelmisse stammer fra det latinske Missa Candelarum, som betyder lysmesse. Og i middelalderen var kyndelmisse en festdag, hvor man indviede de lys, som året igennem skulle bruges i kirken. Siden 1770 har dagen ikke været en officiel højtidsdag i Danmark, men i de senere år er mange kirker igen begyndt at fejre kyndelmisse. 

Vi vil også fejre Kyndelmisse i år og inviterer til en Kyndelmisseandagt i Gærum Kirke onsdag den 2. februar 2022 kl. 16.00. 

Vi læser fra biblen, tænder lys og synger sammen. 

Alle er velkomne.

Kyndelmissegudstjeneste

Fællessangsaften i Ravnshøj

“Syng af Karsken Bælg” onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 i Sognehuset i Ravnshøj

Læs mere om “Syng af Karsken Bælg” her: