Præsten

Mød præst Lene Birgit Plougmann, der her præsenterer sig selv

Jeg har fået til opgave, at fortælle lidt om mig selv. Jeg er 54 år og er født i Sønderborg, men vokset op i Grenaa. Jeg og min familie, der består af Dan min bedre halvdel, børnene Clement på 16 år, Lea på 14 år og Chresten på 14 år samt hunden Bella og katten Misseknas flytter ind i præstegården i Flade den 24. april. Udover de tre børn hjemme har vi to voksne drenge, den ene Carl-Emil bor i København, hvor han læser til lærer og den anden Jes bor i Århus, hvor han læser fysik.

Jeg har altid ønsket mig at være præst, faktisk siden jeg gik i 7. klasse, og efter endt  studentereksamen og et år på Krabbesholm Højskole i Skive startede jeg i 1985 på teologistudiet, men kunne som 19-årig imidlertid ikke se mig selv som præst og forlod derfor uddannelsen efter ca 1 år. Jeg arbejdede i de følgende tre år i en børnehave i Hasle i Århus som pædagogmedhjælper. Efter et år på HHX på Handelsskolen i Århus fik jeg en læreplads på det daværende Århus Amtssygehus som lægesekretærelev. Jeg har i de efterfølgende 20 år arbejdet som lægesekretær på mange forskellige afdelinger på sygehuse i både Århus og København samt hos privatpraktiserende læger/speciallæger og på privathospital.

 

Drømmen om at blive præst blev dog ved med at rumstere i alle årene og med en afstikker omkring Diakonskolen i et år som 3K-studerende, tog jeg springet til teologi og er nu klar til at gå i gang med drømmejobbet.

Helt blank i kirkelivet er jeg nu ikke. Sideløbende med teologistudiet har jeg siddet i Grenaa Menighedsråd og som sådan været en del af aktiviteter af alle slags. Jeg har også hjulpet med konfirmationsundervisning, minikonfirmander og ledet en sorggruppe i samarbejde med én af sognets præster.

Jeg holder meget af den traditionelle højmesse og dens ro og forudsigelighed. Den står centralt placeret i min forståelse af, hvad kirke er og skal være. I prædikenforberedelsen glædes jeg ved at finde teksterne frem på originalsproget og fordybe mig i ordenes mening, støve dem af og formidle evangeliet til os nutidige og moderne mennesker og tolke dem ind i vores erfaringsverden.

 

I min verden er det at være kirke også at være synlig i det menighedsliv, der udfolder sig i lokalsamfundet, der omgiver de fysiske kirkebygninger. Som præst på landet er det for mig vigtigt at være aktiv og villig til at indgå i et samarbejde med det omgivende foreningsliv og de institutioner, der befinder sig i sognet. Jeg forestiller mig, at jeg skal være præst for alle, både dem, der er stærkt engagerede i kirkelivet, men også arbejde på at åbne kirkelivet for de mennesker, der ikke bruger kirken til dagligt.

Jeg håber, at jeg som jeres præst kan indgå som en synlig medspiller i udviklningen og effektuering af planer og visioner for lokalsamfundets sammenhængskraft og trivsel i Flade – Gærum. Og med kirken som centrum vil jeg gerne være med til, i fællesskab med menighedsrådet og ikke mindst jer derude i menigheden og med kirkens øvrige ansatte, at styrke kirkelivet både i allerede eksisterende aktiviteter og inspirere til nye tiltag. Jeg glæder mig til at skulle undervise og formidle den viden, jeg har erhvervet mig, og ikke mindst at forkynde verdens bedste budskab til store og små.    

Når jeg ikke ”præster”, så er jeg en ivrig løber, roer (både indrigger og kajak), vinterbader, rytter og crossfit’er. Forhåbentlig kommer jeg til at møde mange af jer ude i foreninger og på løberuterne.

Jeg håber også, at mange af jer vil lægge vejen forbi præstegården eller kirken for at hilse på og få en snak om løst og fast, sjov og alvor.

Vi er allerede blevet mødt med stor varme og imødekommenhed, og jeg og min familie glæder os rigtig meget til at bo i Flade – Gærum.

På kirkernes Facebookside lægger vi sommetider små videoer fra kirkerne op. 
Her er den første video, hvor Lene bød følgere velkommen til den nye Facebookside. 

Klik på knappen og udforsk Flade-Gærum kirkers Facebookside:

Lene Birgit Plougmann
Flade Præstegård
Brønderslevvej 59
9900 Frederikshavn
Tlf. – 98486009
lbpl@km.dk